Σύνδεσμοι ύδρευσης

Ρακόρ σύνδεσης

TA 4420
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06974
EUROK x 16/2
06975
EUROK x 18/2
06976
EUROK x 18/2,5
06977
EUROK x 20/2

Ρακόρ σύνδεσης για πολυστρωματικούς και πλαστικούς σωλήνες

Ρακόρ σύνδεσης

TR 4430
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06978
EUROK x 16/1

Ρακόρ σύνδεσης για σωλήνες χαλκού