Συλλέκτες ύδρευσης

Συλλέκτες ύδρευσης

CI 390 N
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ
06981
2
3/4″ x EUROK
06982
3
3/4″ x EUROK
06983
4
3/4″ x EUROK

Συλλέκτης ύδρευσης 3/4″ EASY LOCK με ενσωματωμένους διακόπτες 2 / 3 / 4 παροχών