Πίνακες-κουτιά υδροληψίας

Πίνακας υδροληψίας πλαστικός

AC 850
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06985
260mm x 320mm x 95mm

Πίνακας υδροληψίας πλαστικός (συμπεριλαμβάνει σετ σύνδεσης)

Σετ σύνδεσης για πίνακα υδροληψίας

AC 851
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
06986
1

Σετ σύνδεσης για πλαστικό πίνακα υδροληψίας AC 850

Πίνακας υδροληψίας πλαστικός

AC 852
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06987
350mm x 500mm x 90mm
Πίνακας υδροληψίας πλαστικός

(δεν συμπεριλαμβάνει σετ σύνδεσης)

Σετ σύνδεσης για πίνακα υδροληψίας

AC 853
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
06988
1

Σετ σύνδεσης για πλαστικό πίνακα υδροληψίας AC 852

Κουτί υδροληψίας

SS 1711 B
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06979
1/2″ F x EUROK

Κουτί υδροληψίας τοίχου ή εντός δαπέδου

Κουτί υδροληψίας

SS 1711 R
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06980
1/2″ F x EUROK

Κουτί υδροληψίας τοίχου ή εντός δαπέδου

Μεταλλικό στήριγμα

AS 1925
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
06992
1

Μεταλλικό στήριγμα για κουτί υδροληψίας SS 1711