Αντλίες νερού

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ
Kraft SGP800X

KRAFT - SGP800X

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

KRAFT (Αυτόματης αναρρόφησης)

Osip Idra

OSIP - IDRA

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

OSIP (Αυτόματης αναρρόφησης)

Osip MC

OSIP - MC

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

OSIP (Πολυβάθμιες)

Osip MCX

OSIP - MCX

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

OSIP (Πολυβάθμιες)

Kraft SP400-750

KRAFT - SP(400/750)

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Kraft SPD1000

KRAFT - SPD1000

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Kraft SPD1100XP

KRAFT - SPD1100XP

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Kraft KSC-1300

KRAFT - KSC1300

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Osip SPM

OSIP - SPM

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Osip AX

OSIP - AX

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Διανομή καθαρού νερού

Osip MX

OSIP - MX

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Osip SG

OSIP - SG

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Osip MCS

OSIP - MCS

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Αντλία Πηγαδιού