Αντλίες νερού

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ
Osip Idra

OSIP - IDRA

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

OSIP (Αυτόματης αναρρόφησης)

Osip MC

OSIP - MC

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

OSIP (Πολυβάθμιες)

Osip MCX

OSIP - MCX

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

OSIP (Πολυβάθμιες)

Osip SPM

OSIP - SPM

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων

Osip AX

OSIP - AX

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Διανομή καθαρού νερού

Osip SG

OSIP - SG

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Ακαθάρτων / Λυμάτων