Κορμοί βάνας te-sa

Κορμός δίοδης βάνας ολικού περάσματος με ένα ρακόρ ρακόρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
A
B
C
07250
1/2″
1/2″
90
51
07251
3/4″
3/4″
93
57
07252
1″
1″
100
66

Κορμός δίοδης βάνας ολικού περάσματος με δύο ρακόρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
A
B
C
07255
1/2″
1/2″
118
51
07253
3/4″
3/4″
124
57
07254
1″
1″
138
66

Κορμός δίοδης βάνας ολικού περάσματος με τρία ρακόρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
A
B
C
07442
3/4″
3/4″
124
99
07312
1″
1″
138
121