Χημικά-δομικά υλικά

Ρευστοποιητής σκυροδέματος

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0996052002
20kg.


Βελτιώνει την σύνθεση του θερμομπετόν, αυξάνοντας τις αντοχές, τη στεγανότητα και τη ρευστότητα του. Προσφέρει μείωση της υδατοπερατότητας του σκυροδέματος χάρη στη βελτιστοποίηση της συμπύκνωσης και τη μείωση του πορώδους. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης και βελτιώνει την ενυδάτωση του τσιμέντου.

Ίνες πολυπροπυλενίου

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0996052003
900gr.

Εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από συστολή πήξης και θερμοκρασιακές μεταβολές. Αυξάνουν τις αρχικές αντοχές, την ελαστικότητα και την αντίσταση σε τριβή και κρούση.

Τσιμεντοκονίαμα δαπέδων

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0892100050
25kg.

Το ΝΕ 499 Superlivellina είναι ένα κονίαμα δαπέδων, για
εσωτερική χρήση, τελευταίας γενιάς, αποτελούμενο από διάφορους τύπους θειικού ασβεστίου, ρευστοποιητές και επιλεγμένα ειδικά αδρανή. Είναι ιδανικό για εφαρμογές ως υλικό πλήρωσης σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε πάχος 10 mm πάνω από τη σωλήνωση σε παραδοσιακά – πλωτά συστήματα και σε πάχος 5mm πάνω από τη σωλήνωση
σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλού προφίλ πακτωμένης κονίας.

Ακρυλικό αστάρι

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0892100051
5 kg.
0892100040
20 kg.

Ετοιμόχρηστο αστάρι νερού, με μεγάλη διεισδυτικότητα. Προσφέρει σταθεροποίηση σαθρών και στεγανότητα απορροφητικών υποστρωμάτων, βελτιώνει την πρόσφυση των επιστρώσεων και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στην τελική βαφή.

Αρμός διαστολής

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
0996052007
2000 x 230 x 280mm