Παρελκόμενα εξαρτήματα θέρμανσης

Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα

MT 05
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06995
3/4″ M

Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης
• Μέγιστη θερμοκρασία: 90 °C
• Εύρος: 36-50 °C

Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα

MT 05 SOL
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06989
3/4″ M

Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης για
ηλιακά συστήματα
• Μέγιστη θερμοκρασία: 110 °C
• Εύρος: 36-50 °C

Βαλβίδα διαφορικής πίεσης

AC 623 N
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06994
3/4″ F x 3/4″ M

Βαλβίδα διαφορικής πίεσης
• Εύρος: 0,2-0,6 bar

Αυτόματος πλήρωσης

GA 00
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06993
1/2″ M x 1/2″ F
Αυτόματος πλήρωσης με μετρητή πίεσης, σετ απομόνωσης, φίλτρο & βαλβίδα αντεπιστροφής. • Εύρος: 0,5-4 bar • Μέγιστη πίεση: 16 bar • Προρρύθμιση: 1.50 bar • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 70 °C

Αυτόματο εξαεριστικό

AC 620
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ
06984
1/2″

Μανόμετρο

MA 00
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06996
1/4″ M