Χειροκίνητοι διακόπτες

Ευθύς χειροκίνητος διακόπτης

VD 201
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06964
1/2″ F x 1/2″ M

Ευθύς χειροκίνητος διακόπτης με θηλυκό σπείρωμα

Ευθύς χειροκίνητος διακόπτης

VD 205
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06965
EUROK x 1/2″ M

Ευθύς χειροκίνητος διακόπτης με αρσενικό σπείρωμα

Γωνιακός χειροκίνητος διακόπτης

VS 202
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06966
1/2″ F x 1/2″ M

Γωνιακός χειροκίνητος διακόπτης με θηλυκό σπείρωμα

Γωνιακός χειροκίνητος διακόπτης

VS 206
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06967
EUROK x 1/2″ M

Γωνιακός χειροκίνητος διακόπτης με αρσενικό σπείρωμα