Θερμοστατικοί διακόπτες

Ευθύς θερμοστατικός διακόπτης

VD 2101 T
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06960
1/2″ F x 1/2″ M

Ευθύς θερμοστατικός διακόπτης με θηλυκό σπείρωμα & χειροκίνητη κεφαλή

Ευθύς θερμοστατικός διακόπτης

VD 2105 T
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06961
EUROK x 1/2″ M

Ευθύς θερμοστατικός διακόπτης με αρσενικό σπείρωμα & χειροκίνητη κεφαλή

Γωνιακός θερμοστατικός διακόπτης

VS 2102 T
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06962
1/2″ F x 1/2″ M

Γωνιακός θερμοστατικός διακόπτης με θηλυκό σπείρωμα & χειροκίνητη κεφαλή

Γωνιακός θερμοστατικός διακόπτης

VS 2106 T
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06963
EUROK x 1/2″ M

Γωνιακός θερμοστατικός διακόπτης με αρσενικό
σπείρωμα & χειροκίνητη κεφαλή