Ρυθμιστικοί διακόπτες

Ευθύς ρυθμιστικός διακόπτης

DD 301
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06968
1/2″ F x 1/2″ M

Ευθύς ρυθμιστικός διακόπτης με θηλυκό σπείρωμα

Ευθύς ρυθμιστικός διακόπτης

DD 305
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06969
EUROK x 1/2″ M

Ευθύς ρυθμιστικός διακόπτης με αρσενικό σπείρωμα

Γωνιακός ρυθμιστικός διακόπτης

DS 302
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06970
1/2″ F x 1/2″ M

Γωνιακός ρυθμιστικός διακόπτης με θηλυκό σπείρωμα

Γωνιακός ρυθμιστικός διακόπτης

DS 306
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06971
EUROK x 1/2″ M

Γωνιακός ρυθμιστικός διακόπτης με αρσενικό σπείρωμα