Διακόπτες μονοσωληνίου

Διακόπτης
μονοσωληνίου

VM 1505
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06990
1/2″ x EUROK
02238
1/2″ x EUROK

Διακόπτης μονοσωληνίου εξωτερικού βρόγχου
εναλλάξιμης ροής
• Ποσοστό ροής 50% (06990)
• Ποσοστό ροής 100% (02238)

Θερμοστατικός διακόπτης μονοσωληνίου

VM 1303 R
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06991
1/2″ x EUROK

Θερμοστατικός διακόπτης μονοσωληνίου