Διακόπτες για σώματα ενσωματωμένου βρόγχου

Ευθύς διακόπτης δισωληνίου, τύπου ‘Η’

DD 345
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06972
EUROK x 3/4″ EUROK swivel

Ευθύς διακόπτης δισωληνίου τύπου ‘Η’ για σώματα ενσωματωμένου βρόγχου

Γωνιακός διακόπτης δισωληνίου, τύπου ‘Η’

DS 346
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06973
EUROK x 3/4″ EUROK swivel

Γωνιακός διακόπτης δισωληνίου τύπου ‘Η’ για σώματα ενσωματωμένου βρόγχου