Ταφ (πρεσαριστά)

Ταφ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07128
16×2-16×2-16×2
10 τμχ.
07129
18×2-18×2-18×2
10 τμχ.
07130
20×2-20×2-20×2
10 τμχ.
07131
26×3-26×3-26×3
5 τμχ.
07132
32×3-32×3-32×3
5 τμχ.

Ταφ αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07115
16×2-1/2″-16×2
10 τμχ.
07116
18×2-1/2″-18×2
10 τμχ.
07117
20×2-1/2″-20×2
10 τμχ.
07118
20×2-3/4″-20×2
10 τμχ.
07119
26×3-1/2″-26×3
5 τμχ.
07120
26×3-3/4″-26×3
5 τμχ.
07121
32×3-1″-32×3
5 τμχ.

Ταφ θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07122
16×2-1/2″-16×2
10 τμχ.
07123
18×2-1/2″-18×2
10 τμχ.
07124
20×2-1/2″-20×2
10 τμχ.
07125
20×2-3/4″-20×2
10 τμχ.
07531
26×3-1/2″-26×3
5 τμχ.
07126
26×3-3/4″-26×3
5 τμχ.
07127
32×3-1″-32×3
5 τμχ.

Ταφ συστολικό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07263
18×2-16×2-16×2
10 τμχ.
07264
20×2-16×2-16×2
10 τμχ.
07265
20×2-20×2-16×2
10 τμχ.
07266
26×3-16×2-20×2
5 τμχ.
07267
26×3-20×2-20×2
10 τμχ.
07537
26×3-26×3-16×2
5 τμχ.
07268
26×3-26×3-20×2
5 τμχ.
07538
32×3-20×2-26×3
5 τμχ.
07269
32×3-26×3-26×3
5 τμχ.
07270
32×3-32×3-26×3
5 τμχ.

Ταφ συστολικό στη μέση

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07258
18×2-16×2-18×2
10 τμχ.
07259
20×2-16×2-20×2
10 τμχ.
07260
20×2-1/2″-20×2
10 τμχ.
07532
26×3-16×2-26×3
5 τμχ.
07533
26×3-18×2-26×3
5 τμχ.
07534
26×3-3/4″-26×3
5 τμχ.
07535
32×3-16×2-32×3
5 τμχ.
07536
32×3-18×2-32×3
5 τμχ.
07261
32×3-20×2-32×3
5 τμχ.
07262
32×3-26×3-32×3
5 τμχ.

Ταφ διαστολικό στη μέση

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07539
16×2-18×2-16×2
10 τμχ.
07540
16×2-20×2-16×2
10 τμχ.
07541
20×2-26×3-20×2
5 τμχ.
07542
26×3-32×3-26×3
5 τμχ.