Σύνδεσμοι (πρεσαριστά)

Σύνδεσμος

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07085
16×2-16×2
10 τμχ.
07086
18×2-18×2
10 τμχ.
07087
20×2-20×2
10 τμχ.
07088
26×3-26×3
10 τμχ.
07089
32×3-32×3
10 τμχ.

Σύνδεσμος συστολικός

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
07090
18×2-16×2
10 τμχ.
07091
20×2-16×2
10 τμχ.
07092
20×2-18×2
10 τμχ.
07522
26×3 – 16×2
10 τμχ.
07523
26×3 – 18×2
10 τμχ.
07524
26×3 – 20×2
10 τμχ.
07525
32×3 – 16×2
10 τμχ.
07526
32×3 – 18×2
10 τμχ.
07527
32×3 – 20×2
10 τμχ.
07528
32×3 – 26×3
10 τμχ.