Μούφες (ορειχάλκινα)

Μούφα με αρσενικό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
03865
15 x 1/2″ x 2,5
20 τμχ.
03749
16 x 1/2″ x 2
20 τμχ.
03867
18 x 1/2″ x 2
20 τμχ.
03825
18 x 1/2″ x 2,5
10 τμχ.
03750
22 x 3/4″ x 3
10 τμχ.
03751
28 x 1″ x 3
5 τμχ.
03868
32 x 1″ x 3
5 τμχ.

Μούφα με θηλυκό σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
03869
15 x 1/2″ x 2,5
20 τμχ.
03752
16 x 1/2″ x 2
20 τμχ.
03870
18 x 1/2″ x 2
10 τμχ.
03754
18 x 1/2″ x 2,5
10 τμχ.
03753
22 x 3/4″ x 3
10 τμχ.
03871
28 x 1″ x 3
5 τμχ.
03872
32 x 1″ x 3
5 τμχ.