Ταφ (χρωμέ)

Ταφ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
03852
16 x 16 x 16
10 τμχ.
04041
18 x 18 x 18
5 τμχ.
04042
20 x 20 x 20
5 τμχ.
04043
26 x 26 x 26
5 τμχ.
04044
32 x 32 x 32
5 τμχ.

Ταφ αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
03729
16 x 1/2″ x 16
10 τμχ.
03730
18 x 1/2″ x 18
10 τμχ.
03731
20 x 1/2″ x 20
10 τμχ.
03732
26 x 3/4″ x 26
5 τμχ.
03733
26 x 1″ x 26
5 τμχ.
03734
32 x 1″ x 32
5 τμχ.

Ταφ θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
03847
16 x 1/2″ x 16
10 τμχ.
03848
18 x 1/2″ x 18
10 τμχ.
03849
20 x 1/2″ x 20
5 τμχ.
07035
20 x 3/4″ x 20
5 τμχ.
03735
26 x 3/4″ x 26
5 τμχ.
03850
26 x 1″ x 26
5 τμχ.
03851
32 x 1″ x 32
5 τμχ.

Ταφ συστολικό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
03854
20 x 16 x 20
10 τμχ.
03855
26 x 20 x 26
5 τμχ.
03856
26 x 16 x 26
5 τμχ.