Πολυστρωματικός σωλήνας με αλουμίνιο

ALPERTSOL (PE-RT/AL/PE-RT)

ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1100162010
1100162020
16 x 2
100m / 200m
1100182010
1100182020
18 x 2
100m / 200m
1100202010
1100202020
20 x 2
100m / 200m
1100263010
1100263020
26 x 3
50m
1100323010
1100323020
32 x 3
50m

Οι σωλήνες με την εμπορική ονομασία AL-PERT-SOL είναι σύνθετοι σωλήνες που παράγονται με τη μέθοδο overlapping (επικάλυψη). H εσωτερική και η εξωτερική στρώση του σωλήνα αποτελείται από το πολυμερές PE-RT (type II) ενώ η ενδιάμεση στρώση από αλουμίνιο

Σωλήνας Pert-Al-Pert με μόνωση

AL-PERT-THERM

ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1300162011
1300162021
16 x 2
50m
1300182011
1300182021
18 x 2
50m
1300202011
1300202021
20 x 2
50m
1300263011
1300263021
26 x 3
50m
1300323011
1300323021
32 x 3*
50m
*μόνωση πάχους 15mm.

Ο εσωτερικός σωλήνας είναι σύνθετος σωλήνας που παράγεται με τη μέθοδο overlapping (επικάλυψη). H εσωτερική και η εξωτερική στρώση του σωλήνα αποτελείται από το πολυμερές PE-RT ενώ η ενδιάμεση στρώση από αλουμίνιο. Διατίθεται με μόνωση ISOLIN πάχους 9 mm σε όλες τις διαστάσεις και 15 mm στην διάσταση Ø32.