Εργαλεία κουρμπαρίσματος

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

Κωδικός
Διάσταση
0892100054
Φ10-12
0892100003
Φ16-18
0892100004
Φ20

Καμπύλη όδευσης 90° για την καθοδήγηση του σωλήνα

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδικός
Διάσταση
0994060009
16×2
0994060011
18×2
0994060010
20×2
0994060012
26×3
0994060013
32×3

Ελατήριο κουρμπαρίσματος για χρήση στην εσωτερική διάμετρο των σωλήνων