Εργαλεία κουρμπαρίσματος

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

Κωδικός
Διάσταση
0892100003
16mm
0892100004
20mm

Καμπύλη όδευσης 90° για την καθοδήγηση του σωλήνα

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδικός
Διάσταση
06316
16×2
06317
18×2
06318
20×2
06319
26×3
06320
32×3

Ελατήριο κουρμπαρίσματος για χρήση στην εσωτερική διάμετρο των σωλήνων