Ταφ-Ημιταφ αποχέτευσης κτηρίων

ΤΑΦ 87°

Εξωτερική διάμετρος (mm)
Συσκευασία (Τεμάχια)
Φ32
50
Φ40
50
Φ50
50
Φ63
20
Φ75
20
Φ100
20
Φ125
20
Φ140
10
Φ160
10
Φ200
6

Χρώματα : ΓΚΡΙ – ΛΕΥΚΟ

ΗΜΙΤΑΦ 67°

Εξωτερική διάμετρος (mm)
Συσκευασία (Τεμάχια)
Φ32
50
Φ40
50
Φ50
50
Φ63
20
Φ75
20
Φ100
20
Φ125
20
Φ140
10
Φ160
10
Φ200
6

Χρώματα : ΓΚΡΙ – ΛΕΥΚΟ

ΗΜΙΤΑΦ 67° ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

Εξωτερική διάμετρος (mm)
Συσκευασία (Τεμάχια)
Φ32
50
Φ40
50
Φ50
50
Φ63
20
Φ75
20
Φ100
20
Φ125
20
Φ140
10
Φ160
10
Φ200
6

Χρώματα : ΓΚΡΙ – ΛΕΥΚΟ

ΤΑΦ 87° ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

Εξωτερική διάμετρος (mm)
Συσκευασία (Τεμάχια)
Φ32
50
Φ40
50
Φ50
50
Φ63
20
Φ75
20
Φ100
20
Φ125
20
Φ140
10
Φ160
10
Φ200
6

Χρώματα : ΓΚΡΙ – ΛΕΥΚΟ