Στηρίγματα αποχέτευσης-Υδρορροής

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαστάσεις
Συσκευασία (Τεμάχια)
Φ40 – 1 1/4”
50
Φ50 – 1 1/2”
50
Φ63 – 2”
50
Φ75 – 2 1/2”
25
Φ100 – 3 1/2”
25
Φ125 – 4 1/2”
25

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

ΕΙΔΟΣ
6×10
6×10 ΒΙΔΩΤΟ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
(ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)