Σύστημα αποχέτευσης μπάνιου

SOLIDRAINS®

Το επαναστατικό σύστημα αποχέτευσης μπάνιου SOLIDRAINS αποτελείται από εύκαμπτους ελικοειδείς εξωτερικά, αλλά λείους εσωτερικά σωλήνες PVC καθώς και εξαρτήματα PVC. Το σύστημα παρέχει υψηλές προδιαγραφές αντοχής και στεγανότητας για τις συνθήκες λειτουργίας ενός αποχετευτικού δικτύου οικιακών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι σωλήνες είναι κατάλληλοι για υγρά, με σύσταση λυμάτων μπάνιου. 

Πλεονεκτήματα

Eξαρτήματα Σύνδεσης

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1190575080
10m
Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ57/50 εξόδου σιφωνιού-κεντρική αποχέτευση.

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1190403280
20m

Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ40/32 εισόδων σιφωνιού.

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1190373210
10m

Λευκός εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ37/32 , για σιφώνι τύπου “S”.

ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990576380
50 τεμ.

Μούφα Φ57/63 σωλήνα-κεντρικής αποχέτευσης.

ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990575080
50 τεμ.

Μούφα Φ57/50 εξόδου σιφωνιού (θηλ.).

ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990574380
50 τεμ.

Μούφα Φ57/50 για σύνδεση ημιτάφ (αρσ.).

ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990404080
120 τεμ.

Μούφα Φ40/40 εισόδου σιφωνιού (αρσ.).

ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990404580
50 τεμ.

Μούφα Φ40/40 για σύνδεση & επέκταση σωλήνων PVC (θηλ.).

ΜΟΥΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990373210
100 τεμ.

Μούφα Φ37/32 λευκή κατάληξης, σιφωνιού νιπτήρα τύπου “S”.

ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990371480
100 τεμ.

Ρακόρ Φ37×1 ¼” λευκό, αρχής σιφωνιού-νιπτήρα τύπου “S”

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990324480
60 τεμ.

Γωνία Φ32×44 αναμονής νιπτήρα με λάστιχο.

ΓΩΝΙΑ (με πλαστικό ρακορ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(1 ½” x Φ32) 1990153288
80 τεμ.
(1 ¼” x Φ32) 1990143288
100 τεμ.
Γωνία μπανιέρας με πλαστικό ρακόρ

(1 ½” x Φ32) & (1 ¼” x Φ32).

ΓΩΝΙΑ (με ορειχάλκινο ρακόρ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(1 ½” x Φ32) 1990153280
80 τεμ.
(1 ¼” x Φ32) 1990143280
100 τεμ.
Γωνία μπανιέρας με ορειχάλκινο ρακόρ

(1 ½” x Φ32) & (1 ¼” x Φ32).

ΣΙΦΩΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0990500080
30 τεμ.

Σιφώνι δαπέδου

ΣΙΦΩΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0990500001

Σιφώνι δαπέδου Φ50

ΣΙΦΩΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0990500083

Σιφώνι δαπέδου τύπου VALSIR Φ50

SOLISEAL

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1990000280
280ml
1990000008
80ml

SOLISEAL σφραγιστικό-συγκολλητικό με υβριδικές ρητίνες (φύσιγγα 280ml) & (σωληνάριο 80ml)

ΚΟΛΛΑ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0990250010
220ml
0990500010
450ml

Κόλλα βαρέως τύπου για σωλήνες και εξαρτήματα PVC (220ml) & (450ml)