Κλειστά δοχεία διαστολής ZILMET
Κλειστά  δοχεία  διαστολής ZILMET
ZILMET
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ(lt)
KDD ZIL 4 4
KDD ZIL 8 8
KDD ZIL 12 12
KDD ZIL 18 18
KDD ZIL 25 25
KDD ZIL 35 35
KDD ZIL 35(με βάση στήριξης) 35
KDD ZIL 50 50
KDD ZIL 50 (με βάση στήριξης) 50
KDD ZIL 80 80
KDD ZIL 105 105
KDD ZIL 150 150
KDD ZIL 200 200
KDD ZIL 250 250
KDD ZIL 300 300
KDD ZIL 400 400
KDD ZIL 500 500
KDD ZIL 600 600
KDD ZIL